Diagnoza SI

Właśnie otrzymałam Diagnozę zaburzeń Integracji Sensorycznej Julii

Rozpoznanie: MPDz, ASDII, zaburzenia równowagi, niedosłuch- obustronne aparatownie, zez, niedowidzenie, dysplazja stawów.

Kliniczna obserwacja funkcji neurofizjologicznych i wyniki testów integracji sensorycznej:

Wyniki prób klinicznej obserwacji wskazują na dysfunkcje wiążące się z rozwojem posturalnym , rozwojem okoruchowym i planowaniem motorycznym. Wyniki zastosowanych Południowokalifornijskich  Testów Integracji Sensorycznej  mieszczące się poniżej granicy normy / między -1 a 1 odchyleniem standardowym/ to wyniki testu Identyfikacji Palców, Grafestezji, Imitacji Pozycji, Przekraczania Linii Środkowej Ciała, Obustronnej Koordynacji Ruchowej, Różnicowania Prawo-Lewo, Równowagi w Pozycji Stojącej, Lokalizacji Bodźców Dotykowych, Kinestezji. Szczegółowa analiza badań przedstawia się następująco:

Badanie reakcji posturalnych. Dziewczynka ma problemy z utrzymaniem równowagi statycznej z oczami otwartymi, gdzie jednym z czynników wpływającym na utrzymanie równowagi poza wrażeniami z układu przedsionkowego i proprioceptywnego są wrażenia wzrokowe. Julia ma również problem z utrzymaniem równowagi z oczami zamkniętymi. W większości podejmowanych przez dziecko aktywności obserwowano nie zawsze adekwatne do sytuacji zadaniowej napięcie mięśniowe. Mało precyzyjnie wykonuje „taczkę” z pozycji leżącej. Jest problem z dźwignięciem się do góry, nie ma możliwości ruchu do przodu, nie utrzymuje sztywno ciała. W próbie badającej zdolność do kokontrakcji czyli uruchamiania mięśni adekwatnie do siły bodźca Julia ma trudności z dostosowaniem reakcji. Uruchamia je nie płynnie, słabiej stabilizuje ciało. W próbie reaguje z pewnym opóźnieniem.

W próbach badających stopień integracji Asymetrycznego Tonicznego Odruchu Szyjnego  w pozycji czworacznej widoczna jest niezintegrowana w pełni postać tego odruchu, widoczna w ugięciu łokcia prawego. Utrzymujące się jego przejawy mogą mieć wpływ na dalszy rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej u dziecka. Wyniki obserwacji wskazują na trudności z wykonaniem prób badających integrację tonicznego odruchu błędnikowego. Problem jest zarówno z utrzymaniem pozycji wyprostnej jak i zgięciowej. Dziewczynka z pomocą potrafi przyjąć ustaloną pozycję ale nie potrafi utrzymać jej odpowiednio długo. Odruch ten występujący w normalnym rozwoju do 6 miesiąca życia zwykle jest integrowany w czasie rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka, jednak czasem na skutek zaburzeń lub uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego może występować z pewnym nasileniem w dalszym rozwoju. Występowanie tonicznego odruchu błędnikowego ma pewnein wpływ na zaburzenia rozwoju reakcji posturalnych i może wiązać się z zaburzeniami integracji sensorycznej przede wszystkim w zakresie przetwarzania wrażeń przedsionkowo-proprioceptywnych.

 Obserwacje aktywności przedsionkowych wskazują na zakłócenia odbioru wrażeń systemu przedsionkowego. Układ ten odpowiada za odbiór wrażeń pochodzących z każdego rodzaju ruchu, wywołanych zmianą położenia ciała w przestrzeni, a szczególnie głowy. Dziewczynka bardzo  lubi poruszać się, zmieniać miejsce, skakać. Akceptuje każdy rodzaj ruchu ale w krótkim okresie wykonywania go. Nie zaobserwowano bardzo dużych problemów w zakresie niezależnych ruchów oczu od ruchu głowy jednak podczas śledzenia przedmiotu występuje szarpnięcie w linii środkowej oraz szybkie zmęczenie oczu. Julia miała duże problemy z identyfikacją miejsca podania bodźca dotykowego / wszystkie wyniki testów dotykowych mieszczą się poniżej normy / Dziewczynka przejawia brak zdolności do różnicowania i wizualizacji bodźców dotykowych. Podczas wykonywania testów dotykowych nieco słabsza uwaga, być może ryzyko wzmożonej wrażliwości czucia powierzchownego. Takie wyniki mogą wskazywać na nieprawidłowości w integracji bodźców dotykowych. System dotykowy jest jednym z najwcześniej rozwijających się układów zmysłowych i pozwala nam identyfikować i różnicować wrażenia czuciowe. Ostrzega nas i informuje o nieoczekiwanych i niebezpiecznych bodźcach dotykowych. Ma wpływ na uwagę i pobudzenie. Informacje pochodzące z tego systemu pomagają nam zbudować schemat ciała i obraz siebie. Mają wpływ na poczucie  bezpieczeństwa, na funkcjonowanie emocjonalne oraz funkcje ruchowe związane z planowaniem ruchu. Zdolność do planowania ruchu jest niezbędną funkcją przy kształtowaniu się praksji oralnych a więc ma wpływ na artykulację.

Julia miała problem z wykonaniem zadań wykorzystujących zdolność do planowania uchu, wyniki testu Imitacji pozycji mieszczą się poniżej granicy normy, sposób wykonywania większości zadań tego testu sugeruje słabszy proces planowania ruchu. Słabe tempo wykonywania ruchu. Zaburzenia procesów planowania motorycznego mogą mieć wpływ na zdolność do organizacji w zadaniach ruchowych, dziecko ma mniej inwencji w planowaniu, dużo dłużej uczy się nowych zadań w których występuje planowanie motoryczne.

W zakresie prób klinicznych SI dziewczynka próbuje naśladować ruch, ale nie dokładnie i płynnie. Koordynacja dużych ruchów ciała jest znacznie obniżona w stosunku do wieku dziecka.

Zaobserwowano również dość duże zaburzenia w wykonywaniu zadań testów związanych z rozwojem lateralizacji. Wyniki wszystkich przeprowadzonych testów mieszczą się poniżej normy. Julia ma wyuczony schemat prawo-lewo jednak przy sekwencji ruchu jest on całkowicie zgubiony.

Podsumowanie:

Analizując wyniki badań/obserwacji klinicznej, testów standardowych i wywiadu/ należy przyjąć, że u Julii obserwujemy przejawy zaburzeń integracji sensorycznej pod postacią:

– zaburzeń odbioru wrażeń przedsionkowych (bodźców płynących z ruchu ciała)

– dysfunkcji w odbiorze bodźców dotykowych i proprioceptywnych ( czucie z powierzchni skóry i czucie głębokie z mięśni, stawów i ścięgien)

– nieprawidłowe napięcie mięśniowe

– zakłócenia rozwoju posturalnookoruchowego (nie w pełni zintegrowany TOB i ATOS)

– trudności w planowaniu, wyczuciu i izolowaniu ruchów ciała

– osłabioną stabilizację centralną ciała

– trudności z wykonywaniem zadań bez kontroli wzroku

– trudności z wyczuciem ruchu zarówno małej jak i dużej motoryki

– słabo rozwinięte reakcje równoważne.

Wnioski:

Wyniki badań wskazują na dysfunkcje integracji sensorycznej. Zaleca się terapię integracji sensorycznej, wzmacnianą zadaniami wykonywanymi w domu wg zaleceń terapeuty.

Wskazówki do programu terapii:

Zastosować techniki dostarczające wrażeń przedsionkowych i proprioceptywnych z jednoczesną stymulacją innymi bodźcami sensorycznymi by doprowadzić do normalizacji integracji wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, wzrokowych i słuchowych. Unikać przeciążenia systemu nerwowego.

1. Modyfikacja ogólnych mechanizmów integracji sensorycznej:

– ćwiczenia związane z przyśpieszeniem i hamowaniem ruchu w pozycji na brzuchu np. zjeżdżanie z pochylni na deskorolce na brzuchu,

– dużo ćwiczeń na sprzęcie podwieszanym związanych z czynnym ruchem i kompresją lub rozciąganiem stawów,

– ćwiczenia związane z rotacją np. toczenie się w „beczce”, rotacja na brzuchu i plecach na desce rotacyjnej,

– ćwiczenia dostarczające wrażeń czucia głębokiego powiązanych z wrażeniami czucia powierzchniowego np. ćwiczenia w suchym basenie lub masaż różnymi strukturami z wyraźnym naciskiem,

– ćwiczenia z uciskiem na mm np. „wałkowanie dziecka leżącego na miękkim materacu dużą piłką

– różnicowanie przez dotyk różnych przedmiotów o wielu strukturach n huśtawkach terapeutycznych

– ćwiczenia z rozciąganiem stawów np. na deskorolce ciąganie dziecka trzymającego się liny z przyśpieszaniem ruchu, ćwiczenia na hamaku,

– podczas łagodnej stymulacji przedsionkowej dostarczanie bodźców słuchowych

– stymulacja węchowa

– łączenie stymulacji przedsionkowej ze stymulacją dotykową np. podczas ćwiczeń ruchowych na sprzęcie podwieszanym

– stymulacja wzrokowa – podczas ćwiczeń stymulujących układ przedsionkowy częsta zmiana bodźców wzrokowych na np. różnych piłeczkach

2. Normalizacja układu dotykowego i proprioceptywnego podnosząca sprawność modulacji poprzez dostarczanie dużej dawki wrażeń proprioceptywnych:

– masaż głęboki np. Willbarger

– stymulacja temperaturą np. pocieranie rąk i dłoni potem stóp jeśli dziecko zaakceptuje pleców naprzemiennie ciepłem i zimnem

– pocieranie ciała z różną siłą i materiałem o różnej fakturze i różnym kolorze

– kompresja stawów według sekwencji głowa  – barki – łokcie – nadgarstki – palce –biodra- kolana-stopy

– skoki, toczenie się na batucie

– rolowanie dziecka w matę

– „wałkowanie” dziecka leżącego na miękkiej macie dużą piłką z wyraźnym kontrolowanym naciskiem,

– uciskanie mięśni przez terapeutyczną poduchę

– dociskanie dużej piłki stopami do ściany, kopanie piłki

– ciężka praca mm np. zabawy w przenoszenie czegoś ciężkiego

– ćwiczenie związane z przeciskaniem się przez coś

– chodzenie boso po zróżnicowanych fakturach 

– zastosowanie masażu wibracyjnego / bez masażu na głowę/

3. Rozwój napięcia mm poprzez kształtowanie zdolności do przyjmowania i utrzymywania pozycji wyprostnych. Wykorzystać sprzęt podwieszany

4. Rozwój reakcji równoważnych szczególnie z oczami otwartymi statycznych i dynamicznych

5. Rozwój obustronnej koordynacji ruchowej

6. Rozwój schematu ciała i planowania motorycznego z wykorzystaniem wielu ćwiczeń w których następuje częsta zmiana elementów ćwiczenia i przyrządów wykorzystywanych do ćwiczeń:

– ćwiczenia z szybką rotacją lub skokami na dużym batucie po których występuje kompresja stawów lub masaż

– kompresja stawów

– masaż poszczególnych części ciała z nazywaniem ich z różną siła i materiałem o różnej fakturze

– ćwiczenia związane z rotacją tułowia lub poszczególnych części ciała

– różnicowanie przez dotyk różnych struktur

– ćwiczenia związane z odwzorowaniem różnych pozycji układów rąk

– ćwiczenia związane z różnicowaniem stron

– ćwiczenia z obustronną koordynacją

– ćwiczenia z ruchem sekwencyjnym

– ćwiczenia wymagające szybkiej zmiany kierunku i planu ruchu

7. Rozwój płynności ruchów oczu szczególnie wolnych ruchów w płaszczyźnie horyzontalnej

8. Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: